Är du i behov av nya OL-tävlingskläder?

Klubben kommer under juni att göra en ny beställning av tävlingskläder. Överdragskläder beställer vi i dagsläget inte, eftersom vi måste komma upp i så stora beställningsvolymer att tillräckligt intresse för detta ej bedöms finnas. Provkläder och möjlighet till utprovning finns på KM 1 juni och VM-Sprint 10 juni. Sista dag för beställning: 15 juni Mer information under ”Läs mer”.

Av: Stefan Månsson