Avsägelser inför årsmötet

Avsägelser inför årsmötet skall göras senast 20/1 till Pirkko Turpeinen tel 0300-541571 eller på e- post pirkkoturpeinen@hotmail.com. Hälsningar valberedningen Pirkko T, Harry L, Roland L

Av: Stefan Månsson