Avsägelser inför årsmötet

Avsägelser inför årsmötet skall göras senast 20/1 till Pirkko Turpeinen tel 0300-541571 eller på e- post [email protected]. Hälsningar valberedningen Pirkko T, Harry L, Roland L

Av: Stefan Månsson