Torsdagsträning vid sjöaremossen!

En U1 och en U2 bana. För övriga tjogetträning med gemensam start med en bana som är avkortningsbar efter önskemål. OBS. Vägen över motorvägen är avstängd. Följ vägverkets anvisningar över Kadehögar.

Av: Magnus Hansson