Träningarna fortsätter från klubbstugan

Träningarna fortsätter nu med torsdagsträningar och söndagsträningar. På torsdagarna kl 18.00 och söndagarna kl.10.00. Samling vid klubbstugan. Alla välkomna.
Torsdagsträningar kommer att vara olika typer av löpträningar. Distanslöpning, Intervall löpning, tempoträning och backträning Söndagsträningarna kommer att vara olika typer av teknikträningar. Teknikträningarna kommer att bli indelade i 3 veckors perioder med samma teknikträning. Första söndagen kommer vi att öva på kompassgång och stegning.

Av: Owe Andersson