Vinterläger för Region Syd hos OK Löftan

2011 års Vinterläger för juniorer och seniorer genomförs hos OK Löftan i mitten av januari. Några ändringar av programmet kommer kanske att bli nödvändiga, då risken för snö gör att det blir för tungt att springa så långa pass i djup snö. Mer info kommer veckan före lägret på vår hemsida.

Av: Bo Månsson

http://www.okloftan.se/old/orientering/news/file/20101226205957Rev_Vinterläger 2011.doc