Kick-off för O-Ringen och Hallands 3-dagars

Den 13 maj har Tour de Halland en kick-off för funktionärer på Nyårsåsen. Det blir info, provlöpning och test av olika funktioner. Vi kommer att anordna ett funktionärsmöte på hemmaplan i Löftan längre fram också med mer detaljerad info om våra uppgifter (bra att veta om ni inte kan delta den 13 maj).

Av: Stefan Ring

http://www.okloftan.se/old/orientering/news/file/20120502215054Inbjudan kick off.pdf