Teknikträning tisdag 9 april kl 18

Temat för dagen är sista säkra och kartan är Fringshult. Vägvisning vid infarten till Sjögärde Golfbana. Uppföljning av ungdomar HD10-HD16. Välkomna!

Av: Stefan Ring