Anmäl ert deltagande vi klubbens arrangemang 2016

Nästa år 2016, arrangerar OK Löftan två stora tävlingar. Snötrampen den 28 mars och Hallands 3-dagars den 15-17 juli. Som vanligt krävs en del arbete av oss medlemmar. Mest arbete på själva tävlingsdagen men även planerande av några huvudfunktionärer.

Ett arbete som är tidskrävande är att få deltagare till olika funktioner. För att underlätta arbetet med att ”jaga” folk provar vi med att ni medlemmar redan nu kan anmäla er medverkan eller meddela att ni inte kan.

Detta underlättar tävlingsledarens arbete enormt mycket. Gå därför in och anmäl er !!! Se under arrangemang eller Anmälan

TACK!

Owe A.