Valberedning

Om någon av klubbens vid förra årsmötet valda funktionärer inte står till förfogande vid 2019 års årsmöte vill valberedningen ha information senast 31 januari.
/Valberedningen.