Klubbsponsring 2022

OK Löftan vill rikta ett varmt tack till följande familjer och individer som under 2022 har bidragit till klubbens verksamhet genom klubbsponsring. Johan Hansson med familj, Katarina Vartia med familj, Stefan Ring, Jeanette Blom med familj, Bengt Hansson med familj, Patrik Corneliusson med familj, Mats Andersson med familj och Joakim Antonsson med familj.

Vi kommer att fortsätta med liknande upplägg under nästa år.

Med vänliga hälsningar
Sponsorgruppen