Author Archives: Jeanette Blom

Möte om verksamhetsutveckling 2 februari, obs ny tid och datum

Bakgrund till mötet är att vi i styrelsen känner att vi behöver tillsammans prata ihop oss och bestämma hur vi vill att föreningen ska verksamhet ska vara och hur vi ska jobba för att komma dit. Mötet är en fortsättning på det vi tog fram förra skinkcupen och en fortsättning på vad styrelsen har jobbat med under hösten.
Mötet är tillgängligt för alla medlemmar inom OK Löftan. Vi vill att alla som är engagerade inom något kommer, även alla andra med ideer och åsikter är välkomna.
Vi tänker att mötet ska hållas 2 februari kl 13 i stugan, mötet beräknas hålla på i 3 timmar.

Anmäl gärna i kommentaren om ni kan komma så vet vi hur mycket fika vi ska göra. Hoppas att vi blir många.

Agenda
1. Info om förra årets bidrag och de krav de ställer på verksamheten.
2. allmän info om vad som händer i klubben 2019.
3. Strategi 2025. Hur förbundet vill att föreningarna ska jobba.
4. Genomgång av styrelsens träff med SISU och vad vi kom fram till är det vi ska jobba vidare inom klubben.
5. Fika
6. Indelning i grupper där vi diskutterar 4 olika viktiga saker för klubben.
Frågeställningar: Vad ska vi göra, hur ska vi nå dit, vem ska göra det, när ska det vara klart.
1. Ungdomsverksamhet. Hur får vi barn att stanna, hur får vi nya att börja, hur kan vi utmana de som vill satsa.
2. Hur vi får fler att bli engagerade i klubben.
3. Hur vi får fram fler duktiga ledare och behåller de vi har.
4. Stugan, utbyggnad etc.
6. Sammanställning av vad vi kommer fram till.

Träningsrekord?

Idag var det hela 49 glada ungdomar som hade letat sig till Lillesjön för att träna. Det måste nästan vara rekord. Mycket tack vare att det är så många som har hittat till årets nybörjargrupp, Lars och Jeanette hade hela 19st i sin grupp idag. Alla är hjärtligt välkomna till klubben.
Hoppas att många kommer till helgens start på ungdomsserien också. Det skulle vara kul om vi även i år kan bli Hallands största klubb i serien.
/Jeanette Blom

 

Dags att betala medlemsavgiften.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften. Vi vill att ni betalar innan 31 April för att underlätta hanteringen för Gunilla kassören. Skriv även vilken medlemsavgift ni betalar, familj etc, speciellt om ni betalat flera avgifter tex senior och ungdom.

Om ni vet att era uppgifter, ex e-post mobil eller adress, har ändrats sedan förra året skicka e-post till Jeanette@familjenblom.se så rättar jag informationen i medlemsregistret.

BG 5403-1224

Medlemsavgifter

Familj 500:-
Senior 300:-
Ungdom 150:-