Tävling

Tävlingsformer

Det finns tre tävlingsformer.

Långdistans som tidigare kallades klassisk distans. Banlängderna för en långdistansbana skall vara 8-11 kilometer för damer (ca 75 minuter) och 12-16 kilometer för herrar (ca 90 miknuter).

Medeldistans är kortare – är beräknad till ca 30-35 minuter – och har banlängder på omkring 4-5 kilometer för damer och 5-6 kilometer för herrar.

Sprintdistans är mycket snabba banor som skall ta omkring 12-15 minuter att springa. Genomförs antingen i närområde till bebyggelse eller helt inne i park- och stadsmiljö.

 

Svårighetsnivåer

Grön bana Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill
själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.

Vit bana Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den öppna marken eller
liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till exempel en sten eller en tydlig höjd.

Gul bana Något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit från vägen, stigen,
vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid jämfört med att springa runt.

Orange bana Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker (mossar), höjdkanter,
åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas att läsa in sig på på kartan.

Röd bana Samma svårighet som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma.

Violett bana Samma svårighet som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare. Här är det viktigt att kunna
förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen. På så sätt gör det kontrolltagningen säkrare.

Blå bana Svårigheten är anpassad till de skickligaste. Att kunna läsa på höjdkurvor och detaljer är en stor fördel.

Svart bana Samma svårighet som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.

 

Tävlingsklasser

All information om klasser och banlängder hittar du på orientering.se.

Det vanliga är att man provar motionsorientering de första tävlingarna. Det finns klasser för alla nivåer. Exempelvis inskolning som är grön svårighetsnivå och ca 1,5 kilometer lång bana. På inskolning finns det också bilder uppsatta med glada gubbar om man är på rätt väg och ledsna gubbar om man är på fel väg. Nästa steg efter inskolning är U1 som är ca 2 kilometer med samma svårighetsgrad men utan glada/ledsna gubbar. Nästa steg är U2 där svårighetsgraden blir vit och sträckan ungefär 2,5 kilometer. För just motionsorientering så får man ha med sig en vuxen i skogen som kan springa med bakom och vid behov även hjälpa till. Nivåmässigt är U2 och H10/D10 samma sak men med skillnaden att H10/D10 är tävlingsklasser och där får en vuxen inte följa med.

För vuxna så finns det öppna motionsklasser (ÖM1 till ÖM11) med svårighetsgrad från vit till svart.

När man vill utöka sitt tävlande så kan man börja springa tävlingsklasser som är åldersindelade. På de flesta tävlingarna är det vartannat år upp till 20. Exempelvis 10,12,14,16,18, 20. Det är också normalt att det för alla dessa klasser finns både en herr- och en damklass. De äldre åldrarna brukar ökas i steg om 5. Exempelvis 35,40,45 etc. I de yngre klasserna är det maxålder som avses. Exempelvis i H12/D12 (kan även skrivas i formen HD12) så får man vara max 12 år. Undantagsfallet är om nästa klass är HD14 (HD13 saknas alltså), då får man vara max 13 år. Men du kan som 10 åring springa en HD12-klass. I klasserna över 21 (HD35 exempelvis) så är det minimumålder som avses. Om du är 55 så är det alltså ok att springa en HD35-klass.

 

Anmäla till tävling

För att tävla måste du anmäla dig till tävlingen. Normalt brukar vi gå ut med information om tävlingar både via månadsbrev och med information här på hemsidan.

Du kan också själv välja vilka tävlingar du ska springa. Gå till Eventor och titta i tävlingskalendern. Här finns alla tävlingar i Sverige listade. Anmälan sker också i Eventor. Du måste vara registrerad och ha användarnamn/lösenord för att själv kunna göra anmälan. Läs mer om hur eventor fungerar.

OK Löftan betalar i de flesta fall anmälningsavgiften ungdomar. För vuxna så kommer en faktura att sammanställas och skickas ut.

 

Direktanmälan på tävlingsdagen

Du kan också anmäla dig direkt på arenan (tävlingscentrum) till Inskolningsklass (Insk) eller Utvecklingsklass (U1 eller U2). Du kan inte direktanmäla dig till tävlingsklass (D10/H10, D12/H12 och så vidare).

Om du vill springa längre och svårare banor kan du välja någon av de öppna motionsklasserna (ÖM1-ÖM11). Dessa får även vuxna springa.

Tävlingsinformation

Alla tävlingar använder internet för att sprida information. Gå till Eventor och leta dig fram till tävlingen. Där hittar du:

 • Inbjudan – I god tid innan tävlingen kan du läsa grundläggande tävlingsinformation i inbjudan.
 • Tävlings-PM – När tävlingen börjar närma sig är det bra att läsa PM. Här står bland annat var tävlingen går, hur långt det är till start och om det är något speciellt man måste tänka på.
 • Startlista – Här kan du ta reda på din starttid.
 • Resultatlista – När tävlingen är slut kan du studera resultatet. På WinSplits Online finns sträcktider där du kan se hur fort du sprungit mellan de olika kontrollerna.

Starttid

I många klasser så är det starttider som gäller. Din starttid hittar du antingen på Eventor (leta upp tävlingen och klicka fram startlista) eller prata med din ledare.

På tävlingsdagen

Försök att samåka till tävlingarna. Prata med dina kompisar eller din ungdomsledare.

Arenan, även kallad tävlingscentrum (TC)

Platsen där tävlingen genomförs och där alla deltagare samlas kallas traditionellt för tävlingscentrum (TC). Du hittar OK Löftans löpare genom att titta efter vår klubbvimpel som vi hänger upp för att alla ska samlas på samma ställe. Ibland sätter vi också upp vårt tält.

På TC finns det mesta som hör till tävlingen:

 • Brickutlämning – Om du hyrt din Sportident-bricka hämtar du den här.
 • Skyltning till startplatsen – Starten ligger ofta en bit bort. Du hittar dit genom att följa snitseln (plastbanden).
 • Direktanmälan – I klasserna Insk, U1 och U2 samt ÖM1-ÖM11 kan du anmäla dig direkt på tävlingsdagen.
 • Upplopp och mål – Sista kontrollen ligger nära målet. Sen är det bara upploppet kvar innan du går i mål.
 • Servering (”marka”) – Här kan du köpa korv, läsk och annat gott att tugga på.
 • Sportförsäljning.
 • Miniknat – De allra minsta barnen kan springa en kort snitslad bana med kontroller runt TC.
 • Barnpassning.
 • Toaletter.
 • Sjukvård.
 • Skyltning till duscharna.

Elektronisk stämpling (Sportident eller Emit)

Alla tävlingar använder elektronisk stämpling, i Sverige så gott som alltid Sportident-systemet. Det ger många fördelar, bland annat får du reda på dina sträcktider och kan jämföra ditt lopp med dina kompisars. Det underlättar också mycket för arrangören eftersom datorerna gör all stämpelkontroll och allt räknearbete.

Om du inte har en egen Sportident-bricka så kommer du att få en hyrbricka. Det sker automatiskt; om du inte har uppgivit något bricknummer vid anmälan så ser arrangören till att det reserveras en hyrbricka. Om du vill kan du skaffa en egen Sportident-bricka, antingen genom Järfälla OK (kontakta Lars Jonasson) eller direkt från Sportident.

Det du behöver tänka på när du använder Sportident är:

 • På väg till start tömmer (nollställer) du din Sportident-bricka. Det sker genom att du stämplar i en speciell enhet. Nollställningen tar lite tid, kanske 15 sekunder. Vänta tills du får bekräftelse: Lampan på enheten blinkar till och ett kort pip hörs.
 • Vid starten kontrollerar (checkar) du att din Sportident-bricka fungerar. Det sker också genom stämpling i en speciell enhet. Den här gången ska det dock gå snabbt: Du ska få ett pip direkt.
 • Vid varje kontroll stämplar du. Kontrollera att du får bekräftelse: Lampan blinkar till och ett kort pip hörs. Det gör inget om du råkar stämpla flera gånger i samma kontroll; bara den första stämplingen räknas.
 • Vid målgång stämplar du. Se till att du får ett pip som bekräftelse.
 • Efter målgång läser arrangören av din Sportident-bricka.
sportident-pinne orienteringskontroll
Sportident löparbricka Stämpling ute i skogen

Start

Starten ligger ofta en bit från själva TC. Avståndet står alltid att läsa i tävlings-PM, vanligen mellan en och två kilometer. Ibland finns det flera startplatser, se då till att du går till rätt. Om du vill följer någon av ungdomsledarna eller någon av de äldre ungdomarna dig till starten.

Det är alltid tydligt skyltat och snitslat med plastband i olika färger till de olika starterna. Om det är 1,5 km till start behöver du omkring 30 minuter på dig för att värma upp, gå på toa, knyta skor med mera. Vid start kan man lämna överdragskläder (bra om det är dåligt väder); de körs sedan tillbaka till TC så att du kan hämta dem när du kommit i mål.

Vid start finns en klocka som visar ”Gå fram-tid”. Om du startar klockan 11.24 och det står ”11.24” på den klockan ska du gå in i startfållan (startfålla 1 nedan) och gå fram till din klass. Sedan går du framåt en startfålla i taget när startsignalen ljuder. Funktionärerna vid starten hjälper gärna till om du är osäker.

Sammanfattningsvis händer det här vid starten:

 • På startplatsen – Du väntar på din starttid (”Gå fram-tid”).
 • Startfålla 1 – Du visar upp din Sportident-bricka och blir avprickad.
 • Startfålla 2 – Du får kontrolldefinitionerna.
 • Startfålla 3 – Du får kartan. Nu är det en minut kvar till start och du kan kolla hur du ska springa till första kontrollen.
 • I skogen – När startsignalen ljuder börjar tävlingen och du springer mot den första kontrollen.

Start vid direktanmälan

Om du direktanmält dig på tävlingsdagen (Insk-, U- och ÖM-klasser) så har du fri starttid. Det här händer då vid starten:

 • Du går in i startfållan och blir avprickad.
 • Du får kontrolldefinitionerna.
 • Du tar din karta och kollar hur du ska springa till första kontrollen.
 • Eftersom du inte har någon bestämd starttid ska du startstämpla.
 • När du startstämplat börjar loppet och du springer mot den första kontrollen.

I skogen

I skogen tar du det lugnt och tänker i första hand på orienteringen. Det viktigaste är att orientera rätt!

När du hittar din kontroll gör du så här:

 • Kolla kodnumret så att du vet att det är rätt kontroll.
 • Stämpla med Sportident-brickan.
 • Tänk ut hur du ska springa till nästa kontroll.
 • Spring mot nästa kontroll.

Kodnummer och karta

Kontrolldefinitioner brukar normalt finnas lösa kontrolldefinitionshållaresamt tryckta på kartan. De lösa kan du stoppa in i en kontrolldefinitionshållare som du fäster på armen.

På din kontrolldefinitions finns alla kontroller uppräknade.

På nedanstående kan du bland annat läsa

 • Kontroll 1 skall sitta vid en stigkorsning.
 • Kontroll 1 har kodnummer 31
 • Du vet att du är vid rätt kontroll om kontrollen i skogen har samma nummer som på kontrolldefinitionen.

u2 - fredag

Mål

När du går i mål ska du målstämpla. Sedan läser målfunktionären av din Sportident-bricka.

Kartan får du ta med dig hem. Det är kul att samla alla tävlingskartor i en pärm där du också kan skriva in resultatet.

Resultaten sätts upp på TC och de finns även på Eventor.

Dusch och ombyte

När du gått i mål duschar du och byter om. Ibland ligger duschen en liten bit bort, då är det snitslat dit.

Efteråt

Efter loppet är det gott med lite mat och dricka. Det finns att köpa i ”markan” men ta gärna med dig några smörgåsar, en banan och kanske en termos med choklad.

Utrustning

För att springa orientering behöver man inte mycket utrustning. Det räcker med vanliga träningskläder, bra skor och en kompass. Det här behöver du ha med dig till tävlingen:

 • Stabila skor, gärna orienteringsskor med dobbar. Fotbollsskor eller joggingskor går också bra.
 • Lätt träningsklädsel. För att skydda benen mot rivsår är det inte tillåtet med kortbyxor. Träningskläder kan du köpa direkt via OK Löftan.
 • Kompass (de flesta använder tumkompass).
 • Ryggsäck eller väska med ombyteskläder och handduk.
 • Matsäck.
 • Regnkläder och stövlar/kängor vid dåligt väder.

Om du vill kan du också skaffa:

 • Sportident-bricka.
 • Kontrolldefinitionshållare.

Inköpsställen

De vanliga sportaffärerna har begränsat utbud av orienteringsutrustning. Här finns några inköpsställen:

 • På tävlingarna finns nästan alltid försäljning av all utrustning du behöver. Här köper de flesta sina grejor.
 • På internet finns Letro Sport (som också säljer på många tävlingar), Team Sportia med flera.
 • Klubbens tävlingsdräkt och överdragskläder köper du direkt via OK Löftan.
 • Sportident-bricka köper du från OK Löftan eller från Sportident.

Mer information

Det finns ännu mer information om tävlingar på orientering.se