Tävlingsformer

Det finns tre tävlingsformer.

Långdistans som tidigare kallades klassisk distans. Banlängderna för en långdistansbana skall vara 8-11 kilometer för damer (ca 75 minuter) och 12-16 kilometer för herrar (ca 90 miknuter).

Medeldistans är kortare – är beräknad till ca 30-35 minuter – och har banlängder på omkring 4-5 kilometer för damer och 5-6 kilometer för herrar.

Sprintdistans är mycket snabba banor som skall ta omkring 12-15 minuter att springa. Genomförs antingen i närområde till bebyggelse eller helt inne i park- och stadsmiljö.

 

Svårighetsnivåer

Grön bana Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill
själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.

Vit bana Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den öppna marken eller
liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till exempel en sten eller en tydlig höjd.

Gul bana Något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit från vägen, stigen,
vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid jämfört med att springa runt.

Orange bana Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker (mossar), höjdkanter,
åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas att läsa in sig på på kartan.

Röd bana Samma svårighet som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma.

Violett bana Samma svårighet som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare. Här är det viktigt att kunna
förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen. På så sätt gör det kontrolltagningen säkrare.

Blå bana Svårigheten är anpassad till de skickligaste. Att kunna läsa på höjdkurvor och detaljer är en stor fördel.

Svart bana Samma svårighet som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.

För att hitta och anmäla dig till tävlingar använder du eventor.orientering.se.