Bli medlem

Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften på BG 5403-1224, skriv namn och medlemsavgift i meddelandefältet vid inbetalningen. Skicka samtidigt ett mail till info@okloftan.se och uppge namn, personnummer, adress samt telefonnummer. Invänta bekräftelse.

Medlemsavgifter

Familj 700:-
Senior 300:-
Ungdom 150:-