Komma igång med eventor

Anmälan till individuella tävlingar görs normalt i Eventor.

För att kunna dela ut behörighet till klubbens medlemmar behöver e-postadress, adress och fullständigt personnummer (YYMMDD-XXXX) läggas in i IdrottOnline. Eventor hämtar all medlemsdata från IdrottOnline. Vill du som medlem få tillgång till Eventor måste du således skicka dina uppgifter till Patrik Corneliusson. Personnumret används för att se till så att det inte skapas dubbletter i systemet och visas inte publikt.

När vi sedan skickar ut inloggningsuppgifterna kommer dessa i ett e-postmeddelande med avsändaren [email protected] och rubriken ”Inloggning i IdrottOnline”. I detta e-postmeddelande finner du ett användarnamn och ett lösenord.

Eventor hittar man på adressen http://eventor.orientering.se och en manual på hur anmälan går till finns här.

Har du några frågor om Eventor finns det hjälpsidor i Eventor alternativt så är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:
Patrik Corneliusson
E-post: [email protected]