Juldagspromenaden

Juldagspromenaden i år tillsammans med FAIK-arna på Borgudden, Lygnern!

Samling juldagen kl 10.00 vid Naturum på Fjärås Bräcka.
Ca 2,5 tim, ta med fika

Ingvar S