Stor Städ- och Röjardag

Lördagen den 28 okt kl 10.00. Alla som har tid – lust – och förmåga samlas vid Lillesjöstugan, för gemensam städning och uppsnyggning efter ombyggnaden, och inför nästa veckas Invigning. Inne- och utomhus finns att göra. Ta gärna med något trevligt och användbart verktyg, annars finns utrustning på platsen. Några timmars jobb – se´n har vi det rent och fint inför vintern! Vi ses väl där? – Ingvar

Av: Stefan Månsson