Alla kommer väl på tisdag? Årsmöte!

Ett viktigare årsmöte än vanligt! Ska vi vara med om att arrangera O-Ringen i Halland 2012? Finns det några yngre (än 55+) i klubben som vill suga tag i detta? Vi ”åldringar”
kommer säkerligen att hjälpa till efter förmåga, men det behövs yngre krafter för nya grepp, ny teknik och ny framåtanda! Kanske är det inga millioner som hamnar i vår kassakista, men hygglig ekonomisk ersättning utlovas motsvarande vår arbetsinsats. Men framförallt kan vårt deltagande (om alla hallandsklubbar är positiva till arrangemanget så HOF kan lägga in ansökan i maj), främja klubbandan, få igång fler klubbfunktionärer, visa upp oss i media – och kanske på sikt få fler medlemmar… Frågan för framtiden i Löftan som också är viktig: Hur får vi fler medlemmar (redan från junioråldern) att upptäcka att DET ÄR ROLIGT att ”klubbarbeta”? Det finns ju uppgifter för ALLA, av alla slag, stora såväl som små. Vi som var i Stugan idag (söndag) kände nog glädjen i att vara många. Och ju fler vi blir -dessto skojigare – och ”arbetsbördan” kan fördelas på många fler. Vi närmar oss generationsskifte på många plan: Ska vi satsa på gemenskap, föryngring och UTVECKLA vår klubb – eller ska vi börja AVVECKLA så smått??? Vad vill DU SJÄLV (göra)? Ingvar S

Av: Ingvar Svanberg