Årsmöte 2008

OK Löftans årsmöte hålls tisdagen den 26 februari kl 19.00 i Lillesjöstugan. Alla hälsas hjärtligt välkomna.

Av: Stefan Månsson