Avsägelser 2009

Avsägelser inför årsmötet ska göras senast 2009-01-20 till någon i valberedningen. Harry Lundström 0340-661937 Roland Lagesson 0340-660012 Carola Andersson 0340-660810

Av: Stefan Månsson