Teleabonnemanget för Lillesjöstugan är uppsagt

Telefonen i Lillesjöstugan stängs av den 16 maj 2009.
Efter moget övervägande har styrelsen beslutat säga upp teleabonnemanget för Lillesjöstugan. Telefonen har alltid använts i mycket begränsad omfattning och med hänsyn till den höga abonnemangskostnaden anser vi det numera obefogat att behålla den fasta telefonin. Abonnemanget upphör den 16 maj 2009, så från och med denna dag får vi lita till egna mobiltelefoner, när vi vistas i stugan. Styrelsen/Ing-Mari L.

Av: Stefan Månsson