Avsägelser från klubbuppdrag.

Om någon av våra förtroendevalda vill avsäga sig sitt klubbuppdrag så hör av er till valberedningen senast 15/1. Hans 0340-38373, Josefin 0340-30822 eller Rune 0340-660449

Av: Magnus Hansson