Anmälan till Hallands 3-dagars och O-Ringen snarast

Ordinarie anmälan till Hallands 3-dagars och O-Ringen 2012 görs senast den 15 maj.
Ungdomar tom 16 år får springa både Hallands 3-dagars på hemmaplan och O-Ringen i Halmstadtrakten. Klubben står för hela startavgiften under förutsättning att anmälan sker senast 15 maj. Den tillkommande avgift som tas ut för sen anmälan/efteranmälan bekostas av den tävlande själv (eller förmodligen dennes förälder/föräldrar). För vuxna gäller att vi forfarande söker ett antal funktionärer. Hör av er till Stefan R om ni har möjlighet att hjälpa till. http://okloftan.se/file/Funktionarsinfo_Loftan_ver3.pdf

Av: Stefan Ring