Slutställning Ungdomsserien för Norra Halland

Justerad slutställning är nu klar.
Som inloggad i Eventor finner man poängräkning både för huvudklasserna och övriga klasser om man letar upp någon av de tälingar som ingår i serien. Då den automatiska uträkningen i Eventor inte klarar av att hantera alla delar av reglerna eller klassbyten har en justerad poängställning tagits fram för huvudklasserna. Den nås http://www.okloftan.se/ungdom/file/20130901230015Poang.pdf.

Av: Stefan Ring