Juldagspromenaden

Juldagspromenaden går vi i år i, och runt Näsbokroks naturreservat, nordväst Åsa samhälle.
I både skyddande strandskog och helt öppen, säregen, strandterräng. Väder o vind får avgöra hur vi lägger upp rundan, 2-3 timmars vandring med egen fika i ryggsäcken.

Samling kl 10.00 julda’n på reservatets parkeringsplats.

Ingvar S