Anmälan till flera utbildningar öppna

Nu är det öppet för att anmäla till flera interna klubbutbildningar.

den 19/9 lär vi oss om GPS klockor och inläggning på karta.

den 26/9 lär vi oss om banläggningsprogram när vi lägger träningar och mindre tävlingar.

Läs på utbildningssidan