Info ang Zoolägret

Här nedan så finns det info ang Zoolägret. Vi har också gjort en samåkningslista som förslag.

Det finns också 2 platser över om någon mer vill följa med. Skriv i kommentarsfältet nedan snarast för jag kommer även att kontakta arrangören i morgon men tveksam till om avbokningen godkänns då sista anmälningsdag passerat.

Orientering zooläger[11721]

/Anna och Jeanette