Helgvärdar

För att dela på ansvaret för att bära flaggan/tältet/SI-pinnarna till tävlingar har orienteringssektionen valt att utse helgvärdar. Man tilldelas en helg som man har ansvaret för att se till så att sakerna kommer med till tävlingarna. Ska man inte springa den helgen så får man byta med någon annan.
Mer info i bifogat dokument