Tält och Vimpelansvariga

TÄLT- & VIMPELANSVARIG – VÅREN 2023.
Varje vecka, förhoppningsvis söndag kväll, utses vimpel- och tältansvarig till
nästföljande helgs tävling/tävlingar. Ansvarig läggs ut på facebook och hemsidan, så håll
utkik.

Att vara ansvarig för vimpel och tält innebär att man hämtar sakerna vid
Lillesjöstugan och tar med sig det till tilldelad tävling/tävlingar och sätter upp på väl
vald plats. Efter tävlingen tar man ner sakerna och kör det till Lillesjöstugan.
Blir vimpel och tält blött så ser man till att det är torrt innan man lägger upp
det i stugan.
Självklart hjälps vi alla åt att sätta upp och ta ner vimpel och tält på tävlingsplatsen.
Viktigt att man kör tillbaka med grejerna så de finns på plats till nästa värd. Om
man av någon anledning inte har möjlighet att vara ansvarig får man ta kontakt
med någon annan i klubben som ansvarar för att vimpel och tält kommer ut till
tävlingen/tävlingarna.
Vi ser framemot ett stort tävlingsdeltagande i Löftan.
// OL-sektionen.