Årsmöte OK Löftan 11/3 kl 18:00

OK Löftans årsmöte kommer att hållas i Lillesjöstugan den 11/3 kl 18:00. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 12/2. Agenda finns här, möteshandlingar publiceras på internsidan senast två veckor före mötet.