Snölager – 1-5 januari 2006

OK LÖFTAN inbjuder till SNÖLÄGER 1-5 januari 2006 på Långberget. För fullständig inbjudan se ”Läs mer”.

Av: Stefan Månsson