Avsägelse av uppdrag

Eventuell avsägelse av styrelse- och andra uppdrag i OK Löftan ska göras till valberedningen senast 31/12 -05. Anita Igerud 0340-66 18 55; Rune Karlsson 0340-66 04 49; Pirkko Turpeinen 0300-54 15 71

Av: Stefan Månsson