Startlista – VM-Sprint

Startlistan till VM-Sprint är nu uppdaterad med efteranmälda. Startlista Klubbstartlista PM Skuggningskartor i U3 och U4 skall enligt gällande u-serie regler föranmälas. Det är enbart OK Löftan som beställt skuggningskartor, 1st U3. Det kommer EJ finnas kartor till skuggare på övriga löpare, gäller ALLA klubbar. I U2, U1 och Inskolning finns skuggningskartor till alla löpare. Vi påminner om att tävlingsområdet (se karta under läs mer) är förbjudet området från lördag morgon kl. 08.00 fram till start.
Underlag Banorna går på 25-30% asfalt resterande är gräs, äng och skog. Förbjudet område Området som är markerat på nedanstående kartor är tävlingsområde och får inte beträdas innan start. Tävlingsområdet är stängt f.r.om lördag 10 juni kl. 08.00. All trafik till tävlingen måste ske över vägvisningen som startar vid avfart 57 på E6/E20. Vägen förbi Frillesås skolan ligger inom tävlingsområdet och är strängligen förbjuden att ta till tävlingen. Överträdelse medför startförbud. Karta som visar var vägvisning startar. Karta som mer detaljerat visar området som är förbjudet att beträda innan start.

Av: Stefan Månsson