PM och vägvisning

PM Vägvisning finns från Frillesås kyrka och från Veddige. Observera att H21 och D21 skall ha nummerlappar samt längre avstånd till start än angivet i inbjudan. Startlistor med efteranmälda kommer under lördagen.

Av: Stefan Månsson