Ansök om träningsbidrag från klubben!

På årsmötet antogs ett förslag som sen styrelsen har reviderat och sammanställt där klubbens löpare har möjlighet att ansöka om ersättning för att kunna satsa lite extra på orientering.
Förslaget går ut på att hjälpa och sporra klubbmedlemmar som gör en extra satsning i orientering. Klubbens löpare har möjlighet att söka bidrag för kostnader som inte ingår i klubbens normala regelverk. För 2008 har 10 000 kr budgeterats som det finns möjlighet att ansöka om till styrelsen. För att få del av dessa pengar måste en ansökan lämnas in till styrelsen för varje tillfälle. (Flera ansökningar kan finnas med i samma skrift) Ersättning kommer endast att utgå för nedlagda kostnader. Ansökan kan dock lämnas in i förväg, men ska efteråt verifieras av nedlagda kostnader. En förutsättning för att kunna få del av dessa pengar är att man är seriös i sin satsning och deltager flitigt i klubbens verksamhet där man har möjlighet som t.ex. egna arrangemang, samlingar, breddstafetter som Tjoget och 25-manna mm. Löparens seriösa satsning ska också styrkas i ansökan i form av exempelvis träningsdagbok eller säsongsupplägg. Syftet med förslaget är att styrelsen vill behålla våra duktiga löpare i klubben och ge dem möjlighet att tävla och träna i ny terräng och uppmuntras i sin fortsatta satsning. Styrelsens intention är att främst prioritera ungdomar och juniorer, men även seniorer är välkomna med sin ansökan. Ansökningarna kan gälla såväl resebidrag, kartbidrag, logikostnader, egenavgifter vid tävlingar och andra utlägg i samband med träning eller tävling. Styrelsen.

Av: Magnus Hansson