Banlängder Aprilnatten

Banlängderna för alla klasser på Aprilnatten är nu publicerade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i banlängderna som kan komma att ske.
Klass, Banlängd i meter. H75, 2470 H65, 3690 H55, 4170 H45, 4460 H35, 6020 H21, 6820 H20, 6020 H16, 4460 H14, 3100 H12, 2510 D75, 2470 D65, 2470 D55, 2470 D45, 3690 D35, 4170 D21, 4460 D20, 4170 D16, 3690 D14, 3100 D12, 2510 Öppen 1, 2510 Öppen 2, 3100 Öppen 4, 2720 Öppen 7, 2850 Öppen 8, 4220

Av: Stefan Månsson