Ändrad samlingsplats på träningen 22/5

Orienteringsträningen den 22 maj har ändrad samlingsplats. Ny samlingsplats är Sjöaremossen med vägvisning från vägen mellan Värö k:a och Stråvalla. Träningen den 19 juni har ny samlingsplats vid Ströfors. Vägvisning från Värö k:a.

Av: Stefan Månsson