Bidrag från Sparbanksstiftelsen

50 000 kr till inköp av nya bärbara datorer.
Sparbanksstiftelsen i Varberg har beviljat OL-klubbarna OK Nackhe, FK Friskus-Varberg, IK Dran och OK Löftan ett anslag på 50.000 kronor för inköp av nya bärbara datorer att främst användas vid tävlingsarrangemang. De datorer som klubbarna nu äger är sju á åtta år gamla och har inte tillräcklig kapacitet för att hantera de alltmer utvecklade program som används i vår idrott. Vi tackar Sparbanksstiftelsen för det generösa bidraget och påminner också om att stiftelsen även tidigare stöttat vår idrott med rundhänta bidrag, bland annat till vår kartproduktion.

Av: Stefan Månsson