Ungdomsträning torsdag 23 juli inställd!

Huvuddelen av ungdomarna är bortresta eller upptagna på annat håll. Nästa träning nästa torsdag genomförs som planerat.

Av: Otto Graffner