Avsägelser inför årsmötet.

Eventuella avsägelser från klubbuppdrag meddelas valberedningen innan årsskiftet. Carola Andersson, Hans Antonsson, Magnus Hansson.

Av: Magnus Hansson