Inbjudan för Natt-DM uppdaterad

Inbjudan till Natt-DM 2010 för Halland är uppdaterad med ändring rörande HD18-HD20 efter det beslut som togs på Hallands OF´s årsmöte. 18-20 klasserna slås ihop och kommer att springa banor med 18-klassernas banlängder.

Av: Stefan Månsson