Till alla funktionärer på O-Ringen och 3-dagars

Det var många som gjorde storartade insatser i somras och klubben är mycket tacksamma för det. Fredag 28/9 kl. 19 anordnas en återträff i Halmstad av O-Ringen för de som är intresserade (helt frivilligt). Anmälan görs via Stefan Ring tfn 0702-400547 eller [email protected] [b]senast den 20/9[/b]. Vid ett flertal intresserade kan någon form av samåkning arrangeras. Tack än en gång för era insatser i somras!

Av: Stefan Ring

http://www.okloftan.se/old/orientering/news/file/20120915220130Inbjudan Återträff 28.pdf