Ytterligare ett stipendium till Elin

Utöver det tidigare stipendiet från Skogssportens Gynnare har Elin utsetts till ”2012 års Orienterare i Halland” som får I16 geväret och en stipendiesumma på 5000 kr. Klubben gratulerar än en gång!

Av: Stefan Ring