Träff för Löftandamerna

Löftandamerna träffas måndag 14 september vid Lillesjöstugan kl. 18:00 för promenad och bastu. Anita I ordnar fika. Välkomna.

/Anita Igerud