Dags att betala medlemsavgiften.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften. Vi vill att ni betalar innan 31 April för att underlätta hanteringen för Gunilla kassören. Skriv även vilken medlemsavgift ni betalar, familj etc, speciellt om ni betalat flera avgifter tex senior och ungdom.

Om ni vet att era uppgifter, ex e-post mobil eller adress, har ändrats sedan förra året skicka e-post till [email protected] så rättar jag informationen i medlemsregistret.

BG 5403-1224

Medlemsavgifter

Familj 500:-
Senior 300:-
Ungdom 150:-