Ungdomsläger

Hallands OF´s ungdomsläger för 9-13åringar (vit och gul nivå) är i år i Kungsbacka 9-10 Juni. IF Rigor står som arrangör detta året. Ett roligt läger där det förutom orientering är många andra aktiviteter och man lär känna massa med kompisar från de halländska orienteringsklubbarna. Hoppas det är många löftingar som vill vara med på detta. Sista anmälan nu på söndag 27/5. Anmälan via eventor https://eventor.orientering.se/Activities/Show/8091

För mer info se inbjudan http://www.svenskorientering.se/globalassets/hallands-orienteringsforbund-2018/dokument/ungdom/hof–ungdomslager-2018-for-9-13-ar.pdf

Vi som har ungdomar som ska närvara får komma överrens om vem som ska vara med som förälder/hjälpledare. Det förväntas att minst en från varje klubb närvarar hela tiden. Blir det väldigt många så kanske 2 är att föredra.