Ersättning Chaufförer

När vi har läger eller tävlingar långt bort uppmuntrar vi att man samåker. Det är bra för miljön och barn som vill tävla kan åka med även om ens förälder har förhinder. För att det ska vara enkelt har styrelsen tagit fram en riktlinje. 
För resor längre än 10mil rekommenderas en ersättning till bilägaren om 5kr per mil.
Det är ofta samma personer som kör och det är bra att de får lite uppskattning för att de tar så bra hand om våra ungdomar. Jag tror inte många i klubben känner till detta och det kan vara skönt att veta hur vi brukar göra.

Ha en riktigt trevlig sommar.