Klubbsponsring 2021

Ge orienterings- och skidungdomar i Norra Halland en möjlighet till en aktiv fritid genom att sponsra OK Löftan.

Upplägg klubbsponsring

Som familj eller privatperson finns möjlighet att sponsra OK Löftan under ett kalenderår. Sponsringen kan påbörjas när som helst under året. För att göra det enkelt att administrera så påbörjar vi ett nytt sponsorår den 1:a januari.

Det finns två nivåer av klubbsponsring; 500 kronor eller 1 000 kronor (alternativt valfritt belopp däröver).

Inbetalning görs till klubbens bankgirokonto 5403-1224.

Märk inbetalningen med klubbsponsor 2021 samt namn.

Klubbsponsorer kommer att uppmärksammas på klubbens hemsida.

Bakgrund

OK Löftan har under de senaste åren utvecklats till en av Hallands ledande orienteringsklubbar med en mycket aktiv ungdomsverksamhet. Fokus ligger på breddverksamheten men klubben har också ett antal elitsatsande juniorer med SM-medaljer och landslagsmeriter.

Som i alla ideella verksamheter är det mycket arbete från ungdomsledare men självklart också övriga klubbmedlemmar som gör det
möjligt att hålla igång alla dessa aktiviteter. Ungdomsaktiviteter, träningar, tävlingsarrangemang, klubbstuga, el-ljusspår med mera kräver förutom mycket ideella krafter givetvis också en budget.

Vi har som klubb ett antal utgifter och investeringar framför oss de närmaste åren där ombyggnaden av klubbstugan för att kunna möta vår utökade verksamhet är den största. Men vi har också ett antal kartor som behöver uppdateras. Vi vill även kunna fortsätta att ge det växande antalet ungdomar och juniorer som tränar och tävlar mycket en möjlighet att stötta dem för resor till mästerskap, stafetter och läger.

Styrelsen i OK Löftan har därför i samarbete med sponsringskommittén tagit fram en möjlighet att stötta klubben genom en så kallad klubbsponsring. Vi vänder oss med detta sponsringserbjudande både till våra klubbmedlemmar men också till övriga privatpersoner som på detta sätt vill stötta klubben generellt och/eller ge orienterings- och skidungdomar i Norra Halland en möjlighet till en aktiv fritid.