Familjesponsring

OK Löftan vill rikta ett varmt tack till följande familjer och individer som under 2021 har bidragit till klubbens verksamhet genom familjesponsringen. Lars-Olof Rönnqvist, Carola Andersson, Stefan Ring, Familjen Blom, Familjen Corneliusson, Familjen Mats Andersson och Familjen Johan Hansson.


Vi kommer att fortsätta med liknande upplägg under nästa år.


Med vänliga hälsningar

Sponsorgruppen

OK Löftan