Tack till Ingvar och Rune

Styrelsen vill härmed uppmärksamma och rikta ett varmt tack till Ingvar Svanberg och Rune Karlsson som tagit initiativ till och uppdaterat orienteringskartan runt Väröbackaskolan. Rune har drivit frågan och Ingvar har tagit fram kartan. Den nya kartan ger våra orienterande ungdomar och skolungdomarna goda förutsättningar att få träna på en riktig orienteringskarta. Stort tack för ert engagemanget runt klubben, sporten och ungdomarnas möjligheter till träning.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen